certifikáty

Systému řízení managementu kvality podle normy ČSN ISO 9001:2009

Systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě se specifikací ČSN OHSAS 18001:2008.