Reference sanací

sanace betonových konstrukcí

Praha Opatov

V roce 2013 jsme prováděli sanace betonových nosných sloupů a stropů uvnitř garážového domu v Praze. Nejprve se odstranili nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se ošetřili obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou a místa nutná pro opravu byla opatřena adhezním spojovacím můstkem. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota společnosti BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním nátěrem ať už barevným (sloupy a průvlaky) či transparentním (stropy) speciálně pro to určeným, opět BASF.