Systém TORBO

Profesionální německé systémy na tryskání povrchů TORBO

 

1) CO JE TO torbo®?


ÚVODEM VYLOUČENÍ OMYLU
 • nejedná se o vysokotlaký vodní paprsek s přisáváním písku
 • nejedná se o tryskání pod vodní clonou, kdy se do proudu sušeného abraziva přivádí voda až v koncové trysce

SHRNUTÍ Předností torbo® přístrojů:
 • Snížení prašnosti o 95%
 • Mobilnost - nezávislost na přípojích energie
 • Velmi široká oblast použití (interiér, exteriér; tvrdé, běžné i měkké povrchy)
 • Ekonomičnost provozu
 • Možnost přidávání inhibitoru pro tryskání ocelových konstrukcí
Zpřísnění hygienických předpisů se dá očekávat i u nás. Kdo má torbo® už dnes, je o krok napřed!
 

Všeobecný popis

Směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Rychlost zrna písku při výkonu kompresoru 10 m 3/min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Přístroje jsou řízeny 12 V stejnosměrným proudem a ovládány pneumaticky. Přístroje jsou vybaveny pístovým čerpadlem se sací výškou 6 m. U všech přístrojů je konstantně nastaveno složení tryskací směsi v poměru 80:20 (písek:voda). Potřebné množství směsi je regulováno dávkovacím ventilem. Označení (0,6-8) udává množství směsi v litrech za minutu. V případě, že je třeba snížit abrazivnost tryskací směsi, je možno otevřít dávkovací ventil přídavné vody. Pak je k libovolně zvolenému množství směsi automaticky přisáváno dalších 0,6-8 l/min. vody, a tím je možno docílit změny poměru písek:voda ve směsi až na 10:90.
 

Přednosti torbo® přístrojů

Proti suchému pískování snižuje torbo® systém prašnost až o 95%, odpadá zatížení okolí a pracovníků prašnými emisemi. Nenáročnost na tryskací médium (libovolné abrazivo, těžší než voda, v nesušeném stavu, zrnitosti 0 - 2 mm) snižuje provozní náklady (úspora energie na sušení), je možné jej použít několikrát a není nutno jej chránit před povětrností. Dále se oproti suchému pískování snižuje spotřeba písku (průměr 5 kg/m2). Systém pracuje s minimální spotřebou vody (0,8-8 l/min.).

Volbou pracovního tlaku (1-8 bar), možností volit dávkování směsi (0,8-8 l/min. případně 0,3-3 l/min.), možností zvýšit podíl vody v tryskací směsi, volbou vhodného abraziva, použitím doporučených průměrů tryskacích hadic a trysek a případnou aplikací inhibitoru koroze je možno využít širokého okruhu možností, které torbo® tryskače poskytují. Při budování stabilního pracoviště v průmyslových závodech je nezanedbatelné, že odpadá nutnost instalace drahého vzduchotechnického zařízení. V opravárenských podnicích znamená použití torbo® tryskače vysoké úspory za nákup odstraňovače starých nátěrů a jeho drahou likvidaci.

torbo® je mobilní. Rozměry (max. 1.490x1.260x750 mm) a vahou (max. 330 kg) nepřesahuje např. stavební míchačku, takže je možno jej transportovat na přívěsu za osobním automobilem.

Dle výkonu kompresoru je možné použít tryskací hadice dlouhé až 200 m. Výrazně se snižuje náročnost na pracovní a ochranné pomůcky. Při práci s torbo® tryskačem postačí používat ochranný štít na obličej, respirátor a kvalitní chrániče sluchu.
 
 

PODMÍNKY PROVOZU

Pro provoz torbo® přístrojů je nutno zajistit tato média:
 
 • zdroj stlačeného vzduchu o výkonu cca 5 m3/min. při tlaku 7 bar (tab. č.2).
 • Pozn.: Bezpodmínečně používejte šroubové (bezolejové) kompresory!
 • zdroj el proudu o napětí 12 V DC (např. baterie kompresoru); 1,5 A.
 • zdroj vody
 • potrubí s běžným provozním tlakem
 • beztlakový zásobník vody. Sací výška pumpy je max. 6 m.
 
 

FAKTORY, OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDEK PRÁCE S torbo® TRYSKAČEM

1. Použité abrazivo
2. Zvolené množství tryskací směsi
3. Zvolený pracovní tlak a tomu odpovídající průměr tryskací hadice a koncové trysky
4. Typ koncové trysky
5. Použití nástavce TS98 pro šetrné tryskání 
6. Vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu
7. Velikost podílu vody ve směsi
8. Sám pracovník  

Nástavec TS98 d šetrné čištění

Pro provádění šetrných a velmi šetrných prací lze použít u trysek Soft, Cylindrické nebo Lavalovy nástavec TS98, který zvířením tryskacího paprsku dosáhne rovnoměrného tryskacího účinku.
TS98 byl vyvinut aby snížil agresivitu tryskacího paprsku a současně zvýšil výkon při velkoplošném šetrném tryskání až o 50%.

 

torbo® - Progresivní, univerzální, ekologicky nezávadná technologie pro široké a všestranné využití:

 • práce v exteriéru i v interiéru
 • odstraňování graffity
 • odstraňování starých nátěrů ze dřeva, štukových omítek, kamene, kovů, betonů
 • předúprava povrchů před nátěry - železné i neželezné kovy, betony
 • čištění přírodního i umělého kamene, režného cihelného zdiva, fasád
 • sanace betonů - uplatnění při sanacích panelových domů
 

torbo® SYSTÉMY NA PÍSKOVÁNÍ ZA VLHKA - TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI