Sanace

Sanace povrchů tryskáním – sanace betonu je vhodná nejen pro odstranění nesoudržných a zvětralých částí před následnou opravou, ale také pro přípravu povrchů před nanesením nátěrových hmot či stěrek. Naši klienti u nás poptávají sanaci zdiva pískováním také za účelem odstranění starých nátěrů a omítek, čištění fasád nebo tryskání a čištění cihel sklepů. 

Ve srovnání se  suchým pískováním mají přístroje Torbo výrazně nižší prašnost (až o 95%), snižují spotřebu písku a i při sanaci betonu pracují s minimální spotřebou vody. Účinnosti tryskání pískem je možné zvýšit volbou vhodného abraziva. Dle výkonu kompresoru lze použít hadice pro tryskání dlouhé až 200 metrů. P ro velmi šetrné tryskání pískem lze použít nástavec, který sníží agresivitu tryskacího paprsku a zároveň zvýší výkon při velkoplošném pískování až o 50%.

Na kvalitu tryskání či pískování při sanaci betonu působí zejména tyto faktory:

  • Zvolené abrazivo
  • Použité množství tryskací hmoty
  • Pracovní tlak a jemu odpovídající průměr tryskací hlavice i koncové trysky
  • Výběr správné koncové trysky
  • Použití či nepoužití nástavce pro šetrné tryskání
  • Podíl vody ve směsi
  • Lidský faktor – pracovník

 

Sanace zdiva ceník

V praxi jsou ceny sanace zdiva tryskáním velmi v ariabilní. Pro bližší specifikaci cen sanace betonu prosím kontaktujte naše odborníky na telefonním čísle  777 073 237  nebo využijte formuláře pro dotazy. 

 

Ukázka odstranění stěrky tryskáním z betonové konstrukce stropu