Reference tryskání

tryskání rzi

očištění ocelové šroubovice od rzi před následnou opravou a lakováním


tryskání opěrné zdi

Praha

Nejprve jsme otryskali opěrnou zeď od mechu a řas. Poté jsme aplikovali fungicidní nátěr proti další tvorbě.


tryskání terazzového soklu

Praha

Tryskali jsme usazené nečistoty z terazzového soklu rodinného domu v Praze Břevnově. Po otryskání nastoupili kameníci, kteří opravili drobné trhliny a uražené rohy. Poté jsme sokl hydrofobizovali.


tryskání schodiště

Hořín

Prováděli jsme otryskání starého nátěru z povrchu schodiště uvnitř budovy. Následně se schodiště ochránilo hydrofobním nátěrem.


tryskání ocelové nádrže

Praha - Motol

V areálu Motolské nemocnice jsme tryskali zrezlé části ocelového pláště sila před následnou opravou a nátěrem.


tryskání cihlových zdí

Praha, restaurace V Kolkovně

V prostorách budoucí restaurace V Kolkovně jsme čistili cihlové stěny a stropy.


tryskání ocelových rámů

Pražský hrad

V Královské zahradě Pražského hradu jsme čistili ocelovou konstrukci oken skleníku od rzi a starého nátěru.


tryskání barvy z betonu

Coca-Cola, Praha

Odstraňovali jsme starý barevný nátěr betonového žebrování stropu uvnitř provozní budovy společnosti Coca-Cola.


otryskání staré barvy

Tryskáním došlo k odstranění starého nátěru z přízemí činžovního domu. Poté nastoupila kamenická firma, která opravila vady odkryté tryskáním.


tryskání ocelové konstrukce

Jihlava

V areálu technických služeb města Jihlavy jsme prováděli otryskání a nový vícevrstvý nátěr (odolný proti kyselím látkám) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.