Reference

Štít znaku města Prahy

Při opravě štítu znaku města Prahy jsme pro restaurátory připravovali podmínky. Jednalo se zejména o důkladné vyčištění plastiky štítu.


kravín Tis, okr. Havlíčkův Brod

Prováděli jsme otryskání starého nátěru a koroze z ocelové konstrukce budovy teletníku. Poté jsme aplikovali nátěrový systém s vrchní zdravotně nezávadnou barvou.


OSCHATZ - tlakové nádoby

Otryskání povrchu od okují a mastnoty na nově vyrobených tlakových nádobách. Po otryskání se předaly do lakovny na nástřik barvou.


čištění soklu z terazza

Praha

Tryskáním došlo k vyčištění a sjednocení povrchu soklu.


tryskání rzi

očištění ocelové šroubovice od rzi před následnou opravou a lakováním


tryskání opěrné zdi

Praha

Nejprve jsme otryskali opěrnou zeď od mechu a řas. Poté jsme aplikovali fungicidní nátěr proti další tvorbě.


tryskání terazzového soklu

Praha

Tryskali jsme usazené nečistoty z terazzového soklu rodinného domu v Praze Břevnově. Po otryskání nastoupili kameníci, kteří opravili drobné trhliny a uražené rohy. Poté jsme sokl hydrofobizovali.


tryskání schodiště

Hořín

Prováděli jsme otryskání starého nátěru z povrchu schodiště uvnitř budovy. Následně se schodiště ochránilo hydrofobním nátěrem.


tryskání ocelové nádrže

Praha - Motol

V areálu Motolské nemocnice jsme tryskali zrezlé části ocelového pláště sila před následnou opravou a nátěrem.


tryskání cihlových zdí

Praha, restaurace V Kolkovně

V prostorách budoucí restaurace V Kolkovně jsme čistili cihlové stěny a stropy.