Reference

tryskání ocelových rámů

Pražský hrad

V Královské zahradě Pražského hradu jsme čistili ocelovou konstrukci oken skleníku od rzi a starého nátěru.


tryskání barvy z betonu

Coca-Cola, Praha

Odstraňovali jsme starý barevný nátěr betonového žebrování stropu uvnitř provozní budovy společnosti Coca-Cola.


otryskání staré barvy

Tryskáním došlo k odstranění starého nátěru z přízemí činžovního domu. Poté nastoupila kamenická firma, která opravila vady odkryté tryskáním.


tryskání ocelové konstrukce

Jihlava

V areálu technických služeb města Jihlavy jsme prováděli otryskání a nový vícevrstvý nátěr (odolný proti kyselím látkám) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.


čištění žulového soklu

Plzeň

čistili jsme žulový sokl od atmosférických nečistot


čištění řas

Praha západ

Odstraňovali jsme řasy a mechy ze zateplené fasády rodinného domu.


vyčištění keramického obkladu

Březnice

Čistili jsme keramický obklad automyčky.


odstranění plakátů

Slavia Praha

Odstraňovali jsme folii z motivem Josefa Bicana z fasády fotbalového stadionu v Edenu.


vyčištění vagonu

Břeclav

Čistili jsme vlakovou soupravu od šmíru vytvářeného během broušení kolejí.


sanace betonových konstrukcí

Praha Opatov

V roce 2013 jsme prováděli sanace betonových nosných sloupů a stropů uvnitř garážového domu v Praze. Nejprve se odstranili nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se ošetřili obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou a místa nutná pro opravu byla opatřena adhezním spojovacím můstkem. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota společnosti BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním nátěrem ať už barevným (sloupy a průvlaky) či transparentním (stropy) speciálně pro to určeným, opět BASF.