Reference

tryskání ocelové konstrukce

Jihlava

V areálu technických služeb města Jihlavy jsme prováděli otryskání a nový vícevrstvý nátěr (odolný proti kyselím látkám) ocelové konstrukce haly pro skladování posypové soli.


čištění žulového soklu

Plzeň

čistili jsme žulový sokl od atmosférických nečistot


čištění řas

Praha západ

Odstraňovali jsme řasy a mechy ze zateplené fasády rodinného domu.


vyčištění keramického obkladu

Březnice

Čistili jsme keramický obklad automyčky.


odstranění plakátů

Slavia Praha

Odstraňovali jsme folii z motivem Josefa Bicana z fasády fotbalového stadionu v Edenu.


vyčištění vagonu

Břeclav

Čistili jsme vlakovou soupravu od šmíru vytvářeného během broušení kolejí.


sanace betonových konstrukcí

Praha Opatov

V roce 2013 jsme prováděli sanace betonových nosných sloupů a stropů uvnitř garážového domu v Praze. Nejprve se odstranili nesoudržné části konstrukcí oklepáním  a otryskání systémem Torbo. Následně se ošetřili obnažené ocelové výztuhy antikorozní ochranou a místa nutná pro opravu byla opatřena adhezním spojovacím můstkem. Na takto ošetřená místa se poté nanášela speciální betonová hmota společnosti BASF. Finální vrstvou bylo uzavření konstrukcí vrchním nátěrem ať už barevným (sloupy a průvlaky) či transparentním (stropy) speciálně pro to určeným, opět BASF.


Tunel Kaiser-Wilhelm, Německo - Cochem

Tryskání tunelu Kaiser-Wilhelm, Cochem v Německu pro společnost Subterra, a.s.. Naše společnost provedla vyčištění povrchu 4,2 km (60.510 m2) dlouhého historického tunelu z roku 1879. Práce jsme prováděli pomocí dvou strojů Torbo z pracovních plošin v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. Jako abrazivo byla použita asilikozní struzka. Splnili jsme veškerá přísná německá nařízení a předpisy pro práci v tunelech v Německu a hlavně prošli pravidelnými kontrolami bezpečnosti práce :-).